Theatre Personalities


A.S.Ramakrishna (kannada)
Akbar Sankara Pillai (Malayalam)
Akshara (kanada)
Anna sahib Kirloskar (Marathi)
Babban Khan (Hindi)
Badal Sarkar (Malayalam)
Bharatendu Harishchandra (Hindi)
C.N.Srekantan Nair (Malayalam)
Deenabandhu Mitra (Bengali)
E.V.Krishna Pillai (Malayalam)
Girish Karnad (Kannada)
K.Kumara Pillai (Malayalam)
K.V.Subanna (kannada)
Manoranjan Das (Oriya)
Mohit Chattopadhyay (Bengali)
N.Krishna Pillai (Malayalam)
Neelu Phule (Marathi)
Ochira Velukutty (Malayalam)
Om Shivpuri (Hindi)
P.J.Antony (Malayalam)
Ponkunnam Varkey (Malayalam)
Poornam Vishwanathan (Tamil)
Pransukhlal Nayak (Gujarati)
Prasanna (kannada)
R.Nagarthanamma (Kannada)
S.L.Puram Sadanandam (Malayalam)
Sabitri Heisnam (Manipuri)
Shambhu Mitra (Bengali)
Shivaji Ganesan (Tamil)
Surendra Varma (Hindi)
T.N.Gopinathan Nair (Malayalam)
Tarun Roy (Bengali)
Thoppil Bhasi (Malayalam)
Vijay Tendulkar (Marathi)
Viswanath Das (Tamil)


This site is designed and maintained by Taurus Infotek